Startsida

JOHAN LUNDÉN

Musik & entertainment

Johan Lundén är en modern skånsk underhållare i nivå med Edvard Persson och Östen Warnebring. Med stor musikalitet, humoristisk tajming och fantastisk närvaro på scenen drar han ner kvällens mest välförtjänta applåder. Oavsett vilken roll han tar sig an”. (Tony Kaplan. Kvällsposten, 2000)


Programledare

Musiker

Entertainer